Hiện tại trung tâm ngoại ngữ JKC đang liên tục mở thêm các lớp học về tiếng Trung, tiếng Hàn và Tiếng Nhật. Trung tâm có các lớp:
+ Học để thi lấy chứng chỉ với các trình độ đầu vào cũng như đầu ra khác nhau.
+ Học để giao tiếp trong công việc cũng như đời sống.
+ Có thể học theo chủ đề để phục vụ cho du lịch hoặc chuyên ngành làm việc.
Ngoài ra, trung tâm còn giúp đỡ cho các bạn thông tin về các suất học bổng tại Trung Quốc.
Bạn nào muốn biết thêm thông tin chi tiết có thể liên lạc theo sđt: 04.6266.0613 hoặc 0166.334.0345 để được tư vấn thêm.