THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP,
LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC


Căn cứ Thông tư số 163/2013/TT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ về hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;
Căn cứ Quy định Bồi dưỡng Kế toán trưởng theo Thông tư số: 199/2012/TT - BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài Chính. Căn cứ điều 53 "Tiêu chuẩn và điều kiện Kế toán trưởng" của Luật Kế toán Việt Nam và Nghị định 129/2004/NĐ - CP :Tất cả các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp phải có Kế toán trưởng. Người muốn được bổ nhiệm hoặc được thuê làm kế toán trưởng thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng".
Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ đang làm công tác Kế toán trên địa bàn Tỉnh Hải Phòng. Công ty CP Giáo dụcViệt Nam mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng như sau:
I. Thời gian, địa điểm, học phí:
- Thời gian đào tạo: (học vào T7, CN hàng tuần), Sáng 8h-11h30, chiều 13h-17h.
- Địa điểm học: Trường chính trị Tô Hiệu, số 2 Nguyễn Bình, Hải Phòng
- Thời gian:Khai giảng 8h00 ngày 29/03/2015
- Kinh phí đào tạo: 3.000.000 đ/01 họcviên/01 khóa học (trọn gói)
II. Nội dung: (Theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011).
III. Chứngchỉ: Kết thúc khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng theo thông tư 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính (chứng chỉ có giá trị bổ nhiệm làm kế toán trưởng theo Luật kế toán Việt Nam).
IV. Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học :Kính đề nghị các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham dự khoá học đăng kí qua mail: nguyenhang@giaoducvietnam.edu.vn
Thủ tục nhập học:
- 01 Bản sao bằng tốt nghiệp phôtô công chứng ( không quá 6 tháng).
- 01 Chứng minh nhân dân phôtô
- 01 Mẫu đơn nhập học có dán ảnh, đóng dấu giáp lai xác nhận của thủ trưởng đơn vị cơ quan công tác (theo mẫu quy định đính kèm)
- 04 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh sau ảnh)
Chi tiếtxinliênhệ:Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 2, số 451 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 0946868937 (Ms Hằng)