Mình đang yếu về phản xạ nghe nói. Mình đã liên hệ được một thầy dạy Anh văn giao tiếp. Cần tìm người cùng học để học phí nhẹ bớt. Anh chị nào có nhu cầu giống mình, liên hệ với mình nhé.
Sdt: 01225142687. Lớp học buổi tối 3.5.7, lúc 18:30