Bạn thích công việc Trợ lý nhưng không tự tin ứng tuyển?
Bạn đã ứng tuyển nhiều nơi nhưng chưa được và cảm thấy mình thể hiện chưa tốt với nhà tuyển dụng?
Bạn mới làm Trợ lý và mọi việc thật khó khăn, rối bời?
Khóa đào tạo Trợ lý PA/EA Coaching không đơn thuần chỉ cung cấp cho bạn kinh nghiệm và kiến thức, đó là sự hỗ trợ nghề nghiệp suốt đời dành cho học viên. Bất kỳ những khó khăn nào bạn gặp phải bên trên đều có thể giải quyết.
Đăng ký tham gia ngay nhé vì tháng 7 chỉ còn một lớp vào 17/7 thôi. Link đăng ký: https://goo.gl/kgnN4B
Thông tin về chương trình học: http://www.sevencoloriris.com/#!pa-ea-coaching/c11qx