Nhận giúp việc theo giờ, tạp vụ cty ( liên hệ Kim q9 35t 0902414205