Nhận giúp việc theo giờ khu vực q2,q9, tap vụ cty. Lh:0902414205(Kim)