Bài viết hôm nay tôi sẽ giới thiệu về phương tiện lasso - phương tiện cơ bản trong photoshop.
phương tiện Lasso


Tính chất: phương tiện chọn vùng tự do
Ÿ Thao tác:
– Chọn phương tiện Lasso.
– Nhấn giữ và kéo rê chuột sao cho đường viền chọn chạy theo Khắp vòng của một đối tượng. Muốn chấm dứt thao tác chọn , chỉ cần nhả chuột.
– Kết quả: Đường viền chọn bao quanh đối tượng theo đường chu vi.


phương tiện Polygon Lasso


Tính chất: phương tiện chọn vùng chọn tự do.
Ÿ Thao tác:
– Click từng điểm để tạo khung viền chọn.
– Click lại điểm đi hàng đầu hoặc Click kép để kết thúc.
– Xóa từng điểm chọn sai bằng phím Delete.


Với những bạn thoả học photoshop cs6 và sử dụng thành thục thì những Năng lực này không hề khó.


phương tiện Magnetic Lasso


Ÿ Tính chất: phương tiện Lasso từ tính. Khi thao tác với phương tiện này thì vùng chọn luôn bám vào biên của hình ảnh , thích hợp cho những đối tượng có độ tương phản cao về màu sắc giữa biên đối tượng với nền.
Ÿ Thao tác:
– Click chính xác điểm đi hàng đầu , nhả chuột , di chuyển chuột dọc biên đối tượng , click lại điểm đi hàng đầu hoặc click kép để kết thúc.
– Trong quá trình di chuyển chuột quanh Khắp vòng đối tượng , có khả năng click để ép buộc vùng chọn đi đúng hướng ( nếu chế độ tự động không chuẩn xác ).
– Xóa từng điểm chọn sai bằng phím Delete.


Sẵn tiện , Homasg sẽ nói luôn về 2 phương tiện nằm kế bên cũng có chức năng tương tự.


phương tiện Magic Wand


Tính chất: Là phương tiện chọn vùng theo vùng màu tương đồng.
Ÿ Thao tác:
– Chọn phương tiện Magic wand.
– Click vào một màu trên hình ảnh , một vùng màu tương ứng được chọn. Độ rộng của vùng chọn tùy thuộc vào giá trị Tolerance trên thanh Options.


Mẹo để đổi thay nhanh độ Tolerance:
Phím ] : Tăng kích tấc vòng khoanh vùng chọn.
Phím [ : Giảm kích tấc vòng khoanh vùng chọn.


– Tolerance: Dung sai của vùng chọn , dung sai càng lớn thì vùng chọn càng rộng.
– Anti – Alias: Khử mặt cưa
– Contiguous: Chọn màu cục bộ – màu được Phạm vi bởi những vùng màu phụ cận ( nếu không được kiểm nhận thì sẽ chọn trên toàn file )
– Use All Layers: Chọn trên tất thảy các Layer , Không phân biệt Layer hiện hành hay những Layer khác.
– Refine Edge ( tương tự như đối với phương tiện Marquee )


Hoặc các bạn có khả năng tìm hiểu thêm hoc adobe illustrator để nâng cao vốn kiến thức của mình.


phương tiện Quick Selection Tool


phương tiện chọn nhanh một vùng chọn bằng cách nhấp chuột liên tục vào những vùng hình ảnh cần chọn.