Bạn mình là người Pháp nhận dạy tiếng Pháp cho mọi lứa tuổi, trình độ, kể cả kèm các em nhỏ học các môn học bằng tiếng Pháp.
Địa điểm ưu tiên tại khu vực quận 2 vì bạn mình đi xe máy kém. Nếu xa hơn thì làm ơn thêm tiền xe ôm.
Mọi thỏa thuận trực tiếp như ở dưới đây.
Nếu không có thể gọi cho mình để mình phiên dịch lại
Hải 0986080270.
Trân trọng cảm ơn mọi người đã đọc tin !
ANNONCE

Nom : Laurençon
Prénom : Mickaël

Service : Soutien scolaire de l’école primaire à collège de toutes matières.
Horaires en semaine : De 18h à 21h
Tarif : 250.000vnd/heure

Courriel : mykeheart@hotmail.com
Téléphone : 01285093811