em là sinh viên năm 2 đại học ngoại thương, cựu học sinh chuyên Anh trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ, ĐHQG Hà Nội, thi Đại học năm 2014-2015 và 2015-1016 đều đạt 9.5 điểm môn tiếng ngoại ngữ.
nhận dạy thêm tại nhà cho học sinh lớp 12 cần ôn thi Đại học trong năm tới, kể cả những học sinh khá và giỏi muốn được trên 9 điểm.
ngoài ra em có thể dạy thêm học sinh cấp 1,2 và dạy người đã đi làm giao tiếp tiếng Anh và tiếng Anh căn bản