Nhan gia su mon toan cap 2 , 3! La gv day toan kinh nghiem 6 nam! Nhiet tinh va co trach nhiem ! Lien he thay Minh 0985007232 hoac co Quynh 0984180120!!