Để đáp ứng mục tiêu phát triển trong thời gian tới, hiện nay chúng tôi - FPT Telecom đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí thuộc khối ngành Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông trên toàn quốc:

1. Chuyên gia mạng IP tại Hà Nội, chi tiết tại http://vieclam.fpt.net/viec-lam/chuy...g-ip-1044.html

2. Cán bộ công nghệ viễn thông tại Hà Nội, chi tiết tại http://vieclam.fpt.net/viec-lam/can-...hong-1058.html

3. Kỹ sư giám sát hệ thống tại Hà Nội, chi tiết tại http://vieclam.fpt.net/viec-lam/ky-s...hong-1059.html

4. Kỹ thuật viên khảo sát thiết kế tại Hà Nội, chi tiết tại http://vieclam.fpt.net/viec-lam/ky-t...thong-993.html

5. Trưởng phòng kỹ thuật viễn thông tại Đà Nẵng, chi tiết tại http://vieclam.fpt.net/viec-lam/truo...nang-1025.html

Và nhiều vị trí tuyển dụng khác, chi tiết tại http://vieclam.fpt.net hoặc http://facebook.com/vieclam.fpt.net.

Để được tư vấn trực tiếp, ứng viên liên hệ: Phòng tuyển dụng và Phát triển nguồn nhân lực - Công ty CP Viễn thông FPT

- Điện thoại: 04 7300 2222 - Máy lẻ: 1441/4042/4429
- Email: vieclam@fpt.com.vn

Hãy là ứng viên chúng tôi mong muốn được tuyển dụng !