THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (hạn nộp hồ sơ 31/07/2013)


Do nhu cầu mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh, MINHUNGRUOP cần tuyển dụng gấp cho một số vị trí sau:
1. Giám đốc nhân sự nhà máy
2. Giám đốc kinh doanh mùng chống muỗi và thị trường nhựa PET xuất khẩu
3. Trưởng phòng kinh doanh bồn nhựa
4. Trợ lý giám đốc (giỏi tiếng Hàn)
5. Trợ lý giám đốc (giỏi tiếng Nhật)
6. Thiết kế đồ họa
7. Lập trình web
8. Quản lý sản xuất sợi
9. Kế toán tổng hợp
10. Công nhân mắc canh, Công nhân dệt, đùn sợi, Công nhân may bao PP , Công nhân may mùng, Quản lý chất lượng may, Quản lý chất lượng sợi , Quản lý chất lượng dệt, Tổ trưởng may (tuổi 25 - 30), Tổ trưởng sợi (tuổi 25 - 30) , Tổ trưởng dệt (tuổi 25 - 30) .
Chi tiết xem tại: http://fibc.vn/fibc-vi/ho-tro/tuyen-dung.html