• Căn cứ Thông báo số 826/2011/TB – BGDĐT ngày 05/08/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo kết luận về các cơ sở giáo dục tham gia rà soát năng lực ngoại ngữ giáo viên tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu 6 bậc châu Âu (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
  • Các sinh viên đang theo học trình độ Thạc sĩ tại Việt Nam cần thi chứng chỉ Tiếng Anh trình độ tương đương B1 theo khung tham chiếu châu Âu (CEFR)
  • Các học sinh, sinh viên muốn đạt kết quả tốt trong các chứng chỉ quốc tế như PET, TOEIC, TOEFL, IELTS.
  • Các đối tượng khác có nhu cầu nâng cao trình độ ngoại ngữ theo chuẩn khung tham chiếu châu Âu CEFR

​Xem thêm tại: Trường Đại học Sư Phạm TP HCM | Tổ chức thi Tiếng anh B1 Châu âu