Với nhiều năm kinh nghiệm làm kế toán, trực tiếp giải trình số liệu và quyết toán thuế với cơ quan thuế. Hiện tại tôi đang làm việc cho Công ty ở Quận Q1.

Với năng lực chuyên môn và kinh nghiệm của mình, tôi mong muốn nhận được chứng từ kế toán về làm thêm tại nhà nhằm tăng thêm thu nhập và mở rộng tầm hiểu biết, sự học hỏi ở nhiều doanh nghiệp.
Quy trình khi nhận làm sổ sách tại nhà:
- Tiếp nhận, kiểm tra tính chính xác và hợp lý, hợp lệ của chứng từ.
- Phân loại chứng từ, sắp sếp chứng từ.
- Hạch toán và lập sổ sách kế toán hoàn chỉnh theo chuẩn bộ tài chính.
- Lập báo cáo thuế GTGT hàng tháng/ hàng quý.
- Lập tờ khai thuế TNCN, TNDN tạm tính theo quý
- Lập báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn hàng quý.
- Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN, TNDN hàng năm.
- Lập báo cáo tài chính năm.
lương : thỏa thuận