DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG VINH NGHỆ AN 0913550391
- Dịch thuật các loại giầy tờ từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài & ngược lại và công chứng nhà nước bản dịch
- Cung cấp phiên dịch
- Hiệu đính bản dịch

Đảm bảo nhanh chóng, chính xác và giá rẻ nhất.
Liên hệ: Số 03, Lương Thế Vinh, Khối 17, Trường Thi, TP Vinh, Nghệ an
(Từ Quảng Trường, bên cạnh KS Phương Đông và Bảo Hiểm xã Hội Tỉnh rẽ vào đường Trần Thủ Độ, đến số nhà 110 nhìn sang trái)
Tel: 038-3590335 Fax: 038-3590335
DĐ: 0913550391
Email: dichthuatcongchungna@gmail.com
Hoặc trangvietnga@gmail.com
Website: dichthuatcongchungnghean.com