Dạy Trống Pop & Rock - Djembe - Cajon - Organ - Piano Tại Nhà

  • 863 Bài viết

  • 6 Được cảm ơn

  #101
  Nhận dạy Trống drum kids hiện đại Pop - Rock - Dance - Hip hop - Rap, trống vỗ Djembe - Cajon, đàn Organ tại nhà cho các em nhỏ, thiếu nhi, thiếu niên, các bạn thanh niên yêu thích âm nhạc ở Hà Nội . Phương pháp giảng dạy mới, có tính sư phạm cao, từ cơ bản đến nâng cao, dễ hiểu, đơn giản dễ nhớ, giáo trình bài bản khoa học…..
  * Liên hệ : 0913 035 475 ( Hà Nội )


  iframe: approve:
  • 863 Bài viết

  • 6 Được cảm ơn

  #102
  Nhận dạy Trống Pop - Rock - Dance - Hip hop - Rap - Djembe - Cajon - Organ tại nhà cho các em nhỏ, thiếu nhi, thiếu niên, các bạn thanh niên yêu thích âm nhạc ở Hà Nội . Phương pháp giảng dạy mới, có tính sư phạm cao, từ cơ bản đến nâng cao, dễ hiểu, đơn giản dễ nhớ, giáo trình bài bản khoa học…..
  * Liên hệ : 0913035475 ( Hà Nội )  iframe: approve:
  • 863 Bài viết

  • 6 Được cảm ơn

  #103
  Nhận dạy đàn organ cơ bản, nâng cao, hiện đại tại nhà cho thiếu niên, thanh niên yêu thích âm nhạc ở Hà Nội. Phương pháp giảng dạy mới, có tính sư phạm cao, từ cơ bản đến nâng cao, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, giáo trình bài bản có khoa học.....
  * Liên hệ : 0913 035 475 ( Hà Nội )


  iframe: approve:
  • 863 Bài viết

  • 6 Được cảm ơn

  #104
  Nhận dạy Trống Pop - Rock - Dance - Hip hop - Rap - Djembe - Cajon - Organ tại nhà cho các em nhỏ, thiếu nhi, thiếu niên, các bạn thanh niên yêu thích âm nhạc ở Hà Nội . Phương pháp giảng dạy mới, có tính sư phạm cao, từ cơ bản đến nâng cao, dễ hiểu, đơn giản dễ nhớ, giáo trình bài bản khoa học…..
  * Liên hệ : 0913 035 475 ( Hà Nội )


  iframe: approve:
  • 863 Bài viết

  • 6 Được cảm ơn

  #105
  Nhận dạy Trống Pop - Rock - Dance - Hip hop - Rap - Djembe - Cajon - Organ tại nhà cho các em nhỏ, thiếu nhi, thiếu niên, các bạn thanh niên yêu thích âm nhạc ở Hà Nội . Phương pháp giảng dạy mới, có tính sư phạm cao, từ cơ bản đến nâng cao, dễ hiểu, đơn giản dễ nhớ, giáo trình bài bản khoa học…..
  * Liên hệ : 0913 035 475 ( Hà Nội )  iframe: approve:
  • 863 Bài viết

  • 6 Được cảm ơn

  #106
  Nhận dạy Trống drum kids hiện đại Pop - Rock - Dance - Hip hop - Rap, trống vỗ Djembe - Cajon, đàn Organ tại nhà cho các em nhỏ, thiếu nhi, thiếu niên, các bạn thanh niên yêu thích âm nhạc ở Hà Nội . Phương pháp giảng dạy mới, có tính sư phạm cao, từ cơ bản đến nâng cao, dễ hiểu, đơn giản dễ nhớ, giáo trình bài bản khoa học…..
  * Liên hệ : 0913 035 475 ( Hà Nội )


  iframe: approve:
  • 863 Bài viết

  • 6 Được cảm ơn

  #107
  Nhận dạy Trống Pop - Rock - Dance - Hip hop - Rap - Djembe - Cajon - Organ tại nhà cho các em nhỏ, thiếu nhi, thiếu niên, các bạn thanh niên yêu thích âm nhạc ở Hà Nội . Phương pháp giảng dạy mới, có tính sư phạm cao, từ cơ bản đến nâng cao, dễ hiểu, đơn giản dễ nhớ, giáo trình bài bản khoa học…..
  * Liên hệ : 0913035475 ( Hà Nội )  iframe: approve:
  • 863 Bài viết

  • 6 Được cảm ơn

  #108
  Nhận dạy đàn organ cơ bản, nâng cao, hiện đại tại nhà cho thiếu niên, thanh niên yêu thích âm nhạc ở Hà Nội. Phương pháp giảng dạy mới, có tính sư phạm cao, từ cơ bản đến nâng cao, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, giáo trình bài bản có khoa học.....
  * Liên hệ : 0913 035 475 ( Hà Nội )  iframe: approve:
  • 863 Bài viết

  • 6 Được cảm ơn

  #109


  iframe: approve:
  • 863 Bài viết

  • 6 Được cảm ơn

  #110
  Nhận dạy Trống Pop - Rock - Dance - Hip hop - Rap - Djembe - Cajon - Organ tại nhà cho các em nhỏ, thiếu nhi, thiếu niên, các bạn thanh niên yêu thích âm nhạc ở Hà Nội . Phương pháp giảng dạy mới, có tính sư phạm cao, từ cơ bản đến nâng cao, dễ hiểu, đơn giản dễ nhớ, giáo trình bài bản khoa học…..
  * Liên hệ : 0913 035 475 ( Hà Nội )


  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO