1. Đào Tạo


  • Khóa tập huấn nhân viên kinh doanh: 750.000VNĐ Thời gian: 3 tuần

- Kĩ năng truyền thông-phân tích thị trường 300.000VNĐ Thời gian: 1 tuần [ALT][/ALT]
-Khảo sát thị trường thực tế- phân tích khách hàng 300.000VNĐ Thời gian: 1 tuần
- Kỹ năng marketing oline 300.000VNĐ Thời gian: 1 tuần


  • Khóa học tập huấn quản lý nhân sự : 750.000 VNĐ Thời Gian: 3 tuần

-kỹ năng thiêt lập đội ngũ 300.000 VNĐ Thời Gian: 1 tuần
-Kỹ năng quản lý đội ngũ 300.000 VNĐ Thời Gian: 1 tuần
-kỹ năng quản trị rủi ro 300.000 VNĐ Thời Gian: 1 tuần
2. Tuyển Dụng:
Cộng tác viên:
Lương cứng : 600k + % doanh số và tiền phụ cấp.
Tổ trưởng cộng tác viên:
Lương cứng: 1 tr + % doanh số và tiền phụ cấp.
Nhân viên:
Lương cứng: 1,5 tr + % doanh số và tiền phụ cấp.
Liên hệ: https://www.facebook.com/MarketingNetworkSolutions?fref=ts
MNS Group | Marketing Network Solution
Mr Phan Anh : 0985753092 - 0911411242
Email: tuyendung.ma@mail.com