Khóa học Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp do Trường đào tạo MTC xây dựng. Chương trình giúp học viên có dịp nâng cao nghiệp vụ Quản đốc thông qua việc thiết lập và kiểm soát các quy trình sản xuất và những quy trình hỗ trợ cho sản xuất. Hơn nữa họ có đủ năng lực để đào tạo và tổ chức kèm cặp người lao động trong phân xưởng.

Hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tùy thuộc đa số vào hiệu quả trong sản xuất, trong đó người Quản đốc Phân xưởng đóng một vai trò rất quan trọng. Là cầu nối của lãnh đạo doanh nghiệp và bộ phận trực tiếp làm ra sản phẩm. Việc thực hành kế hoạch những vấn đề về chât lượng, năng suất và chi phí sản xuất trong quá trình, tùy thuộc rất nhiều vào những kỹ năng chuyên môn, điều hành cũng như kỹ năng phát huy viên chức thuộc quyền của Quản đốc Phân xưởng. Quản đốc sản xuất có thể đảm đương cả việc huấn luyện người lao động và điều hành kế hoạch sản xuất với năng suất lao động cao nhất và chi phí thấp nhất để đạt giá bán cạnh tranh trong điều kiện chất lượng sản phẩm thỏa mãn nhu cầu và đợi mong của khách hàng là tiêu chí của khóa học Quản đốc sản xuất giỏi do Trường đào tạo MTC giảng dạy.
>> Chương trình cụ thể: Khóa học đào tạo quản đốc sản xuất tại MTC

Chương trình giúp học viên có dịp nâng cao nghiệp vụ Quản đốc thông qua việc thiết lập và kiểm soát những quy trình sản xuất và các quy trình tương trợ cho sản xuất. Hơn nữa họ có đủ năng lực để đào tạo và tổ chức kèm cặp công nhân trong phân xưởng.
Mục tiêu đào tạo

  • Đủ năng lực để trình bày được vai trò của mình, thông qua việc điều hành hiệu quả toàn bộ giai đoạn sản xuất, với khả năng vận dụng được các phương tiện, phương pháp, và những kỹ năng đã được chuyển giao từ khoá học
  • Đủ tự tin để đề xuất những biện pháp khả thi, ứng dụng vào thực tại quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Có thể bạn quan tâm:


  1. Khóa học lập kế hoạch sản xuất tại TP.HCM
  2. Khóa học kỹ năng quản lý và lãnh đạo
  3. Học nghiệp vụ quản lý kho ở đâu?
  4. Chương trình đào tạo tổ trưởng sản xuất

ĐỐI TƯỢNG tham dự

  • Cán bộ điều hành Phân xưởng
  • Cán bộ kỹ thuật phụ trách sản xuất
  • Cán bộ tổ trưởng tiềm năng

>> Mọi thông tin liên quan đến các chương trình đào tạo được cung cấp tại website: Trường đào tạo MTC