Viện Phát triển Quốc Tế học là đơn vị được nhà nước giao chức năng đào tạo cấp chứng chỉ.Viện Phát triển Quốc Tế học (IID) trực thuộc Hội Nghiên Cứu khoa học Đông Nam Á Việt Nam. Hoạt động trong các lĩnh vực sau:
- Nghiên cứu, đánh giá, giới thiệu xu hướng giáo dục mới trên toàn thế giới, nghiên cứu các phương pháp học ngoại ngữ thích hợp với người Việt Nam và ứng dụng các phương pháp phiên dịch, biên dịch.
- Thông tin tư vấn, chuyển giao công nghệ, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học, tổ chức các hội nghị hội thảo khoa học trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.
- Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong các lĩnh vực: Nghiệp vụ định giá xây dựng, nghiên cứu đấu thầu, quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng các công trình, chỉ huy trưởng công trường xây dựng, bất động sản, quản trị sản xuất dành cho các tổ trưởng và quản đốc phân xưởng, an toàn lao động, nghiệp vụ văn phòng, tin học …….
Liên hệ đăng ký: Mr THÀNH 0949 563 567 /32 Trần Quý Kiên - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: (04)66629019, Website: Viện Phát Triển Quốc Tế Học