Đào tạo cấp chứng chỉ an toàn vận hành xe nâng, cẩu trục

  • 34 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1
  Số điện thoại: O chín 34586 chín 63

  VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ ESC
  Tel: 0934 586 963 (Ms Thơm)
  --------------o0o-------------
  THÔNG BÁO
  HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG,VỆ SINH LAO ĐỘNG

  Căn cứ theo Luật Lao động, Luật Xây dựng; Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ;
  Căn cứ theo Thông tư số: 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;

  I. CÁC KHÓA HỌC
  1. Lớp kỹ thuật an toàn lao động – vệ sinh lao động dành cho người quản lý (Nhóm 1)
  Đối tượng: Những người làm công tác quản lý bao gồm: Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
  Chứng nhận: có thời hạn 2 năm
  Thời lượng học: 16 giờ
  Nội dung đào tạo:
  a) Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
  b) Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về ATLĐ, VSLĐ ở cơ sở;
  c) Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.
  2. Lớp huấn luyện kiểm tra an toàn lao động – vệ sinh lao động cho các cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách ATLĐ tại đơn vị, doanh nghiệp
  Đối tượng: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở; Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.
  Chứng chỉ: có thời hạn 5 năm
  Thời lượng học: 48 giờ
  Nội dung đào tạo:
  a) Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
  b) Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về ATLĐ, VSLĐ ở cơ sở;
  c) Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.
  d) Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở;
  e) Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.
  3. Lớp huấn luyện an toàn lao động cho người lao động làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ
  Đối tượng: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư 27
  Chứng chỉ: có thời hạn 5 năm
  Thời lượng học: 30 giờ
  Nội dung đào tạo:
  a) Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
  b) Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
  c) Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
  d) Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
  e) Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.
  4. Lớp huấn luyện an toàn lao động – vệ sinh lao động
  Đối tượng: Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên. (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động)
  Chứng nhận: có thời hạn 1 năm
  Thời lượng học: 16 giờ
  Nội dung huấn luyện: gồm 2 phần sau:
  Phần 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung);
  Phần 2: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
  Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp:
  VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ ESC
  Địa chỉ: Số 12 Linh Đàm – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội.
  Tel: 0934 586 963 (Ms Thơm)
  Email: thom.viendaotao@gmail.com
  Skype: thom.viendaotao

  Chỉnh sửa lần cuối bởi tuyensinh91; 19/10/2015 vào lúc 10:03 PM.
  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO