BÊN MÌNH NHẬN ĐÀO TẠO & CẤP NHANH CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ XÂY DỰNG, BẤT ĐỌNG SẢN, KẾ TOÁN...
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
Nguyễn Ngọc Nam
SĐT: 0913.368.132
STK : 711A65090786 ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đống Đa
ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT
1. Chứng chỉ đấu thầu (Theo chương trình Luật Đấu thầu 43 & Nghị định 63)
- Đấu thầu cơ bản – 800.000
- Đấu thầu nâng cao – 1000.000
- Đấu thầu qua mạng – 1000.000
2. Chứng nhận Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình – 1.300.000 VND (giảm còn 1.100.000 VND)
3. Giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình – 1.300.000 giảm 1.100.000
4. (Tư vấn Giám Sát) - Giám sát thi công xây dựng công trình– 1.700.000 giảm 1.300.000
5. Chứng nhận thẩm định giá xây dựng ( Kỹ sư định giá) – 1.500.000 giảm 1.200.000
6. chỉ huy trưởng công trình xây dựng – 1.100.000 giảm 1000.000
7. Chứng nhận về môi giới, định giá, quản lý điều hành bất động sản 1.500.000 giảm 1.200.000
8. Đào tạo cấp chứng chỉ kế toán trưởng
Chứng nhận và Chứng chỉ để hoạt động
I . Trong ngành xây dựng như:
1. Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dưng
2. Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
3. Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng
4. Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng
II. Trong ngành Bất Động Sản như:
1. Chứng chỉ định giá Bất Động Sản
2. Chứng chỉ Môi giới Bất Động Sản
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
MR NAM: 0913.368.132
EMAIL: Ngocnambatdongsan@gmail.com
http://chungchibds.blogspot.com/
ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT