Công ty giúp việc online cung cấp dịch vụ dọn nhà, tạp vụ chuyên nghiệp
Có 3 hình thức: - Theo Giờ
-Sáng tối
- Ở lại
Gía từ 30-50k/h tùy theo mức độ sử dụng của khách hàng
Đối với giúp việc sáng tối, ở lại từ 4.000.000 - 6.000.000