Tính chất công việc : Tìm kiếm& Khai thác khách hàng cho sản phẩm bảo hiểm Phi nhân thọ ( Bh xe ô tô, sức khỏe, tai nạn cháy nổ nhà xưởng.... )

Yêu cầu :
- có am hiểu về bảo hiểm
- yêu thích kinh doanh. đam mê kiếm tiền
- Có mối quan hệ tốt ( tiền đề để khai thác khách hàng)

Chế độ : có bảo hiểm Tai nạn, Nếu doanh thu tốt có thêm bảo hiểm sức khỏe cao cấp

Lương : mức 1 : 3.000.000 VND - cho doanh thu đạt 18.000.000 VNĐ
mức 2 : 5.000.000 VND cho doanh thu đạt 33.000.000 VNĐ
mức 3 : 10.000.000 VND - cho doanh thu đạt 60.000.000 VNĐ

Nếu doanh thu dưới or vượt các mức trên, sẽ tính tỉ lệ %

Bảo hiểm PVI.0918219079