Điện thoại : 0968 212 306 ( Cô Thu) hoặc 0973 274 671 ( Cô Thảo)
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2, NĂM HỌC 2015 – HỆ CHÍNH QUY
- Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Công đoàn năm 2015
- Thực Hiện chủ trương của Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn lao động việt nam về việc giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoànn năm 2015, trường đại học công đoàn thông báo tuyển sinh các lớp đại học văn bằng 2, hệ chính quy năm 2015 như sau:
1. Ngành tuyển sinh: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng
2. Đối tượng tuyển sinh: Những người có bằng tốt nghiệp đại học các hệ chính quy, không chính quy ( Vừa học vừa làm, chuyên tu, từ xa, mở rộng…)
- Đối tượng được miễn thi tuyển: Những người có bằng tốt nghiệp đại học các hệ chính quy: Các ngành thuộc nhóm ngành Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ, Kinh tế được miễn thi đầu vào các ngành: Quản trị kinh doanh, Kế Toán, Tài Chính Ngân Hàng.
- Đối tượng phải dự thi tuyển sinh: Những người có bằng Tốt nghiệp đại học không chính quy như: Vừa học vừa làm, chuyên tu, từ xa, mở rộng…và những người có bằng đại học chính quy các ngành không thuộc đối tượng được miễn thi tuyển sinh.
3. Môn thi tuyển: Những người không thuộc diễn miễn thi phải thi viết 2 môn: Tiếng Anh (trình độ B) và Toán cao cấp ( chương trình cơ bản), mỗi môn thi 120 phút
4. Thời gian đào tạo: Học liên tục trong 2 năm
5. Bằng cấp : Cấp bằng chính quy trường đại học công đoàn.
6. Hồ sơ tuyển sinh bao gồm: Nhận hồ sơ từ 8/10/2015
- Hồ sơ theo mẫu của nhà trường
- Bằng tốt nghiệp công chứng
- Bảng điểm công chứng
- Giấy khai sinh bản sao
- 4 ảnh 4x6
7. Thời gian tiến hành:
- Phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ: Từ 8/10/2015
Thông tin chi tiết liên hệ tại:
Phòng tuyển sinh:Phòng 101 Nhà A3 trường cán bộ hội Nông Dân Việt Nam (Nhà sách Trí Tuệ cạnh đại học Thương Mại đi vào 200m rẽ tay phải)
Điện thoại : 0968 212 306 ( Cô Thu)
Mail: lethu.cdkt0611@gmail.com
Fb : https://www.facebook.com/pages/T%C6%...09525539146762

Ghi chú:
- HS, SV được hưởng chính sách ưu tiên, học bổng và xét giảm học phí theo quy định của Nhà nước.