hiện tại công ty đối tác của mình muốn mở rộng hoạt động ở Việt Nam nên muốn tuyển dụng Sales Engineer/
bạn nào quan tâm thì liên hệ gửi CV cho email:ljfu@chint.com
首页 | 正泰集团

yêu cầu:
- Là kỹ sư kinh nghiệm trên 3 năm, giao tiếp được tiếng Anh (ưu tiên tiếng Hoa).
- Có kiến thức về các nhãn hiệu ABB, LS, Schneider hoặc CHINT