Mình cần thợ may quần tây nam nữ và thợ may đồ kiểu, cho nhận hàng về nhà làm, lương theo sản phẩm, bảo đảm có việc làm quanh năm. Hàng chất lượng cao nên yêu cầu về thợ cũng phải cao, ít nhất 3 năm kinh nghiệm. Nếu làm ở tiệm thì bao cơm trưa. Chi tiết liên hệ anh THinh, 0903193464