Tui o nha noi chợ nen cung ranh thoi gian nen tui can nhan hang ve ACE hay cong ty co hang cho tui nhan ve nha thi lien he cho tui so dien thoai 0901352034 gap hằng