Tình hình là e đang kiếm giùm người chị , bán quán bún bò huế. cần 1 nam phụ bán và dắt xe cho khách. vui vẻ nhiệt tình ạ.mong có người sớm liên hệ ạ.