Vì trong giai đoạn đầu thành lập , website còn rất mới mẻ , nhiều điều chưa được hoàn thiện tốt nhất, với sự đóng góp của các bạn mong Công Nghệ Qủa Cam trong tương lai sẽ liên tục phát triển .. Và công ty sẽ luôn ghi nhận và trân trọng những cống hiến của các bạn . Sẽ luôn dành cho các bạn công tác bằng tâm huyết cùng sự đam mê gắn bó lâu dài với công ty những quyền hạn và lợi ích cao nhất .

Mẫu Đăng Ký MOD
Họ và tên :
Giới tính :
Ngày sinh :
Links facebook :
ID dichvu24h :
Link facebook :
Số điện thoại :
Khu vực sinh sống :
Kinh Nghiệm (nếu có):HỒ SƠ GỬI VỀ: (Giờ hành chính):
• Email: dichvu24hcamthi@gmail.com
• Liên hệ: ms Cẩm Thi
• Mobile: 0122 7633 759