Nói Đi Xin việc hay Đi Tìm việc? Người xin việc hay Người tìm việc? Nếu cách đây vài hôm thì có lẽ mình sẽ thấy câu hỏi này thật vô nghĩa. Tìm việc với Xin việc thì có gì khác nhau mà phải phân biệt chi cho cực????
Cho đến một hôm, khi có một người bạn của tôi um tỏi với tôi một trận rằng Cái trang tuyển dụng Adttjob.net bên tôi sao lại để cái mục là “Người xin việc”. “Bọn tôi đi tìm việc chứ có xin xỏ ai cái gì đâu? Bỏ công sức ra lao động và được trả lương tương xứng, chứ đâu có phải đến chơi rồi van nài sếp cho tiền? Bà đề nghị sửa ngay đi, để như thế vô lý lắm, ảnh hưởng đến tự trọng của người đi tìm việc!!!”.
Bị đứa bạn quát mà tôi nhận ra trước giờ mình cũng vẫn luôn vô thức tự để đặt mình vào cái mác “Người đi xin việc”. Sau khi nghe được phản hồi của đứa bạn, tôi để đề xuất ngay với phòng và cả team đều thấy giật mình và cảm thấy có lỗi. Bên kỹ thuật cũng tiến hành sửa ngay.
Trên trang từ điển tiếng Việt của Vietgle có định nghĩa:
“Xin xỏ: Hạ mình xin một cách hèn hạ, khúm núm. Ví dụ: Chạy chọt, xin xỏ để được thăng chức.
Tìm: cố gắng để thấy, để có. Ví dụ: tìm em như thể tìm chim”.
Đúng thật, người lao động cố gắng làm việc để mang lại thành quả cho công ty, từ đó công ty có nghĩa vụ và trách nhiệm trả cho họ một khoản thù lao hay còn gọi là lương chứ chúng ta đâu có cầu xin đưa tiền.
Mình nghĩ nếu bạn nào đang quen nói với bản thân hay người khác bằng cụm Người xin việc thì Nên sửa ngay lại là Người tìm việc để tôn trọng bản thân và người khác hơn.