TUYỂN DỤNG TƯ VẤN VIÊN VÀ TRƯỞNG NHÓM KINH DOANHCHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI TỐT
THƯỞNG THEO DOANH THU
THƯỞNG QUÍ, THƯỞNG NĂM
THƯỞNG CÁC CHUYẾN DU LỊCH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC THEO QUÍ
HOTLINE : 0936030646
EMAIL : DUCTUNG889@GMAIL.COM
FACEBOOK : https://www.facebook.com/BVNTthanhhoa
WEBSITE : https://sites.google.com/site/bvntth