NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH BÁN HÀNG. MS: CMC001
LỢI ÍCH CỦA CÔNG VIỆC NÀY
- Bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được công việc này.
- Không bị ràng buộc bởi thời gian và địa lý.
- Tăng thu nhập hàng tháng bền vững, vì mạng lưới khách hàng ngày càng được mở rộng.
- Hoạt động như một nhà đầu tư, nhưng lại không cần vốn đầu tư vì nhân viên đã được cung cấp hàng ngàn sản phẩm thông dụng (dễ bán, phổ biến).
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Liên hệ với các cửa hàng thời trang online & offline để tạo mối liên kết giữa CMC và các chủ cửa hàng thời trang.
- Bán hàng trên các website thương mại điện tử và bán trực tiếp cho khách hàng (người thân, bạn bè, đồng nghiệp...).
* Xem thêm Tuyển Dụng: Hỏi & Đáp để hiểu rõ về công việc này.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Tìm hiểu thật kỹ những sản phẩm được bán trên Fifty.vn.
- Có tinh thần trách nhiệm cao và cần mẫn.
- Đạt doanh số tối thiểu 10.000.000Đ/tháng.
- Báo cáo về các hoạt động bán hàng vào chiều thứ Bảy hàng tuần.
- Ưu tiên cho ứng cử viên đã có nhiều năm kinh nghiệp bán hàng online.
LƯƠNG & ĐÃI NGỘ
- Phương án 1: Nếu doanh số của bạn là 10.000.000Đ, lương của bạn sẽ là 3.000.000Đ (tương đương 30% doanh số).
- Phương án 2: Nếu doanh số của bạn là 15.000.000Đ trở lên, lương của sẽ bạn là 5.000.000Đ cộng với 5% trên tổng doanh số (tương đương 38% doanh số).
- Phương án 3: Nếu doanh số của bạn dưới 10.000.000Đ, bạn chỉ nhận được mức lương tương đương 30% doanh số. Trong trường hợp, bạn không có bất kỳ giao dịch thành công nào, CMC sẽ không trả cho bạn bất kỳ đồng lương nào.
- Nếu doanh số của bạn đạt được 15.000.000Đ trở lên liên tiếp trong 2 tháng, CMC sẽ ký Hợp đồng lao động với bạn với đầy đủ các chế độ theo đúng qui định của pháp luật.
THỜI GIAN & PHƯƠNG CÁCH LÀM VIỆC
- Bạn tự sắp xếp thời gian làm việc phù hợp với hoàn cảnh của bạn.
- Bạn không cần phải đến làm việc tại văn phòng của CMC (vì bạn chưa phải là nhân viên chính thức của CMC). Bạn tự sắp xếp nơi làm việc phù hợp với hoàn cảnh của bạn.
LIÊN HỆ
Nộp hồ sơ cho anh Daniel Duong theo địa chỉ email: duongdangkhoi@yahoo.com. Cell: 0946 336 836. Nếu có thắc mắc bạn có thể dùng chức năng Live Chat ở cuối và bên phải màn hình để được tư vấn.
NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH CÁC ĐẠI LÝ BÁN HÀNG MS: CMC002
LỢI ÍCH CỦA CÔNG VIỆC NÀY
- Không bị ràng buộc bởi thời gian và địa lý.
- Tăng thu nhập hàng tháng bền vững, vì mạng lưới đại lý ngày càng được mở rộng.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Xây dựng mạng lưới đại lý bán hàng online & offline (Xem thêm thông tin về Đại Lý Bán Hàng).
- Quản lý các tài khoản đại lý bán hàng và hỗ trợ cho các đại lý bán hàng.
* Xem thêm Tuyển Dụng: Hỏi & Đáp để hiểu rõ về công việc này.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Tìm hiểu thật kỹ chương trình Đại Lý Bán Hàng.
- Có tinh thần trách nhiệm cao và cần mẫn.
- Doanh số từ đại lý bàn hàng được tạo ra từ bạn phải đạt tối thiểu 20.000.000Đ/tháng .
- Báo cáo về các hoạt động của các đại lý bán hàng vào chiều thứ Bảy hàng tuần.
- Ưu tiên cho ứng cử viên đã có nhiều năm kinh nghiệp quản lý.
LƯƠNG & ĐÃI NGỘ
- Phương án 1: Nếu doanh số từ các đại lý bán hàng được hình thành từ bạn là 20.000.000Đ, lương của bạn sẽ là 3.000.000Đ (tương đương 15% doanh số). Lưu ý: CMC sẽ phải trả huê hồng từ 15% - 25% cho tất cả đại lý bán hàng của bạn.
- Phương án 2: Nếu doanh số từ các đại lý bán hàng được hình thành từ bạn là 30.000.000Đ trở lên, lương của bạn sẽ là 5.000.000Đ cộng với 5% trên tổng doanh số (tương đương 22% doanh số). Lưu ý: CMC sẽ phải trả huê hồng từ 15% - 25% cho tất cả đại lý bán hàng của bạn.
- Phương án 3: Nếu doanh số từ các đại lý bán hàng được hình thành từ bạn dưới 20.000.000Đ, bạn chỉ nhận được mức lương tương đương 20% doanh số. Trong trường hợp, bạn không có bất kỳ giao dịch thành công nào, CMC sẽ không trả cho bạn bất kỳ đồng lương nào.
- Nếu doanh số của bạn đạt được 30.000.000Đ trở lên liên tiếp trong 2 tháng, CMC sẽ ký Hợp đồng lao động với bạn với đầy đủ các chế độ theo đúng qui định của pháp luật.
THỜI GIAN & PHƯƠNG CÁCH LÀM VIỆC
- Bạn tự sắp xếp thời gian làm việc phù hợp với hoàn cảnh của bạn.
- Bạn không cần phải đến làm việc tại văn phòng của CMC (vì bạn chưa phải là nhân viên chính thức của CMC). Bạn tự sắp xếp nơi làm việc phù hợp với hoàn cảnh của bạn.
LIÊN HỆ
Nộp hồ sơ cho anh Daniel Duong theo địa chỉ email: duongdangkhoi@yahoo.com. Cell: 0946 336 836. Nếu có thắc mắc bạn có thể dùng chức năng Live Chat ở cuối và bên phải màn hình để được tư vấn.
NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH MẠNG LƯỚI ĐỐI TÁC. MS: CMC003
LỢI ÍCH CỦA CÔNG VIỆC NÀY
- Không bị ràng buộc bởi thời gian và địa lý.
- Tăng thu nhập hàng tháng bền vững, vì mạng lưới đối tác ngày càng được mở rộng.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Xây dựng mạng lưới đối tác online & offline (Xem thêm thông tin về Mạng Lưới Đối Tác).
- Quản lý các tài khoản đối tác và hỗ trợ cho các đại lý đối tác.
* Xem thêm Tuyển Dụng: Hỏi & Đáp để hiểu rõ về công việc này.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Tìm hiểu thật kỹ chương trình Mạng Lưới Đối Tác.
- Có tinh thần trách nhiệm cao và cần mẫn.
- Doanh số từ mạng lưới đối tác được tạo ra từ bạn phải đạt tối thiểu 20.000.000Đ/tháng .
- Báo cáo về các hoạt động của các đại lý bán hàng vào chiều thứ Bảy hàng tuần.
- Ưu tiên cho ứng cử viên đã có nhiều năm kinh nghiệp quản lý.
LƯƠNG & ĐÃI NGỘ
- Phương án 1: Nếu doanh số từ mạng lưới đối tác được hình thành từ bạn là 20.000.000Đ (tương đương với 2 đối tác), lương của bạn sẽ là 3.000.000Đ (tương đương 15% doanh số).
- Phương án 2: Nếu doanh số từ mạng lưới đối tác được hình thành từ bạn là 30.000.000Đ (tương đương với 3 đối tác ) trở lên, lương của bạn sẽ là 4.500.000Đ cộng với 5% trên tổng doanh số (tương đương 20% doanh số).
- Phương án 3: Nếu doanh số từ mạng lưới đối tác được hình thành từ bạn dưới 20.000.000Đ, bạn chỉ nhận được mức lương tương đương 15% doanh số. Trong trường hợp, bạn không có bất kỳ giao dịch thành công nào, CMC sẽ không trả cho bạn bất kỳ đồng lương nào.
- Nếu doanh số của bạn đạt được 30.000.000Đ trở lên liên tiếp trong 2 tháng, CMC sẽ ký Hợp đồng lao động với bạn với đầy đủ các chế độ theo đúng qui định của pháp luật.
THỜI GIAN & PHƯƠNG CÁCH LÀM VIỆC
- Bạn tự sắp xếp thời gian làm việc phù hợp với hoàn cảnh của bạn.
- Bạn không cần phải đến làm việc tại văn phòng của CMC (vì bạn chưa phải là nhân viên chính thức của CMC). Bạn tự sắp xếp nơi làm việc phù hợp với hoàn cảnh của bạn.
LIÊN HỆ
Nộp hồ sơ cho anh Daniel Duong theo địa chỉ email: duongdangkhoi@yahoo.com. Cell: 0946 336 836. Nếu có thắc mắc bạn có thể dùng chức năng Live Chat ở cuối và bên phải màn hình để được tư vấn.
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ. MS: CMC004
LỢI ÍCH CỦA CÔNG VIỆC NÀY
- Không bị ràng buộc bởi thời gian và địa lý.
- Dễ dàng thuyết phục nhà đầu tư trở thành cổ đông của CMC với kế hoạch đầy tính sáng tạo của CMC.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Xây dựng quan hệ với các nhà đầu tư (Xem thêm thông tin về Dành Cho Nhà Đầu Tư).
- Quản lý các tài khoản nhà đầu tư và hỗ trợ cho các nhà đầu tư.
* Xem thêm Tuyển Dụng: Hỏi & Đáp để hiểu rõ về công việc này.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Tìm hiểu thật kỹ thông về Dành Cho Nhà Đầu Tư.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, cần mẫn và có kiến thức về cổ phần hóa và đầu tư.
- Có nhiều mối quan hệ với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
- Có nhiều năm kinh nghiệm về kêu gọi vốn đầu tư.
- Lập kế hoạch đầu tư và kêu gọi vốn.
LƯƠNG & ĐÃI NGỘ
- Lương khởi điểm: 9.000.000Đ/tháng
THỜI GIAN & PHƯƠNG CÁCH LÀM VIỆC
- Bạn tự sắp xếp thời gian làm việc phù hợp với hoàn cảnh của bạn.
- Bạn không cần phải đến làm việc tại văn phòng của CMC (vì bạn chưa phải là nhân viên chính thức của CMC). Bạn tự sắp xếp nơi làm việc phù hợp với hoàn cảnh của bạn.
LIÊN HỆ
Nộp hồ sơ cho anh Daniel Duong theo địa chỉ email: duongdangkhoi@yahoo.com. Cell: 0946 336 836. Nếu có thắc mắc bạn có thể dùng chức năng Live Chat ở cuối và bên phải màn hình để được tư vấn.