Bên cạnh các bài thuyết trình, bài tập nhóm thì bài luận (Assignment) là một trong những tiêu chí hàng đầu để đánh giá chất lượng học tập cho từng kì học. Chính vì vậy, ngoài những kiến thức cần có bạn cũng nên trang bị cho mình những bí quyết để viết luận thật tốt.


Hình thức mạch lạc

Giống như khi một bài tập làm văn ở Việt Nam thì một bài luận cũng cần phải chia thành ba phần mạch lạc: mở bài, thân bài, kết luận.


Phần mở bài cần đưa ra các câu hỏi hay vấn đề được thảo luận để khái quát điều mà người viết đang đề cập.


Những vấn đề được nêu trong phần mở bài sẽ được trình bày chi tiết và giải quyết trong phần thân bài một cách sâu sắc, tỉ mỉ hơn dưới dạng các luận điểm chính. Bạn nên đưa ra những lập luận và quan điểm từ nhiều chiều hoặc các dẫn chứng để bài luận hay hơn.


Phần kết luận cần tóm tắt lại nội dung đã giới thiệu và phân tích trong hai phần trên để người đọc có được cái kết cho tổng thể bài luận. Hai cách kết bài thông thường đó là tóm gọn lại nội dung vấn đề cần thảo luận hoặc đưa ra câu hỏi mở, gợi ra một vấn đề mới.

Cuối mỗi bài luận là phần dẫn nguồn tham khảo. Thông thường, các trường ở các nước nói tiếng Anh sử dụng lối dẫn nguồn APA của American Psychological Association (Hội Tâm lí Hoa Kỳ). Yêu cầu quan trọng nhất của APA là đoạn trích dẫn phải được xuất hiện trong bài luận cũng như phần dẫn thông tin tham khảo ở cuối bài.

Chỉ cần trình bày đầy đủ và rõ ràng các phần trên thì bài luận của bạn đã có được rất nhiều thiện cảm của người đọc và thầy cô rồi.Xem chi tiết tại: https://vietthueassignmenttot.blogspot.com