VIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

HOTLINE: 0961.381.333 - 01684.410.626


--------------o0o-------------

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TUYỂN SINH LỚP ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2


HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TRƯỜNG ĐH LUẬT HÀ NỘI


Căn cứ công văn số 811/TB-ĐHLHN ngày 16 tháng 03 năm 2016 của trường Đại Học Luật Hà Nội về việc tuyển sinh lớp Đào tạo cấp bằng đại học thứ hai hình thức vừa làm vừa học- Đợt 1 năm 2016


I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:


Các đối tượng đã tốt nghiệp 01 bằng đại học, có đủ sức khỏe để học tập và công tác lâu dài.


II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO


Đại học văn bằng 2 chuyên ngành Luật tổng hợp.


III. HÌNH THỨC HỌC


Mỗi năm tập trung 2 kỳ, mỗi kì từ 2 đến 2.5 tháng (Học ngoài giờ hành chính tối thứ 6 và thứ bảy, chủ nhật hàng tuần).


IV. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 2,5 năm


V. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:


Theo mẫu bán tại văn phòng của Viện Đào tạo và Phát triển Giáo Dục.


VI. MÔN THI:


- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê Nin (Phần triết học Mác- Lê Nin).


- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Phần lịch sử Đảng CS Việt Nam)


VII. LỆ PHÍ ĐĂNG KÍ DỰ THI, ÔN THI, THI: 1.550.000 (Một triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng)


VIII. THÔNG TIN LIÊN HỆ:


PHÒNG ĐÀO TẠO


VIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC


Hotline: 0961381333 - 0961010185- 04 62533433