Phần thi ACT English (Tiếng Anh) là một trong bốn phần thi trắc nghiệm bạn sẽ phải làm khi thi ACT. (Ngoài ra còn có một phần thi Viết tự chọn.) Phần thi này đặt bạn vào vị trí của một nhà văn hoặc nhà biên tập phải đưa ra quyết định về việc chỉnh sửa một văn bản cho sẵn. Phần thi này đánh giá những kỹ năng
  • Độ hiểu biết của bạn về ngôn ngữ tiếng Anh và các quy ước của ngôn ngữ này – Cấu trúc câu, dấu câu, cách sử dụng từg sau:
  • Độ hiểu biết của bạn về quy trình viết văn – Xác định mục đích và trọng tâm của một đoạn văn
  • Kiến thức của bạn về các kỹ năng ngôn ngữ – Sử dụng đúng từ và sự nhất quán về phong cách và tông giọng

75 câu hỏi trong phần thi English, và bạn có 45 phút để hoàn thành phần thi này. Bài thi được thiết kế xoay quanh năm bài luận hoặc đoạn văn, đi kèm với một bộ câu hỏi cho mỗi bài. Có những câu hỏi về từng phần của đoạn văn hoặc về toàn bộ đoạn văn. Có những câu có lựa chọn đáp án “NO CHANGE” (“KHÔNG ĐỔI”), nghĩa là đoạn văn sẵn có đã đúng hoặc phù hợp.


Dưới đây là sáu điều bạn nên nhớ khi làm phần thi ACT English:


1. Lưu ý phong cách hành văn được sử dụng trong mỗi đoạn văn.


Năm đoạn văn có nhiều chủ đề khác nhau và được viết theo những phong cách khác nhau. Một điều quan trọng là bạn phải cân nhắc phong cách hành văn được của từng đoạn. Khi trả lời một câu hỏi, hãy chắc chắn là mình hiểu ngữ cảnh của câu hỏi đó. Cân nhắc việc một câu có đoạn gạch chân có liên quan thế nào đến các câu trước và sau nó và với toàn bộ đoạn văn.


2. Đọc kỹ các đoạn gạch chân trong đoạn văn.


Trước khi trả lời một câu hỏi về một đoạn gạch chân, hãy đọc cẩn thận nội dung được gạch chân. Cân nhắc các yếu tố hành văn trong mỗi đoạn gạch chân.

  • Có những câu hỏi sẽ yêu cầu bạn phải đưa ra quyết định dựa trên một yếu tố hành văn cụ thể nào đó, ví dụ như tông giọng hay trọng tâm được thể hiện qua văn bản.
  • Có những câu hỏi sẽ yêu cầu bạn phải chọn phương án thay thế NOT acceptable (KHÔNG THỂ chấp nhận) hoặc LEAST acceptable (KHÓ chấp nhận NHẤT) cho đoạn gạch chân.
  • Các đáp án cho mỗi câu hỏi sẽ là những sự thay đổi với một hoặc nhiều yếu tố hành văn nói trên.

3. Lưu ý các câu hỏi không có đoạn gạch chân.


Bạn sẽ phải trả lời những câu hỏi về một phần của đoạn văn hoặc về toàn bộ đoạn văn, đặt trong một tình huống giả định nào đó. Thường có thể xác định các câu hỏi thuộc dạng này bằng số hiệu câu hỏi được đóng khung đặt ở vị trí phù hợp của đoạn văn.
Các câu hỏi về toàn bộ đoạn văn được đặt ở cuối đoạn văn và được giới thiệu bởi một câu hướng dẫn được đóng khung: “Câu __ và __ hỏi về toàn bộ đoạn văn bên trên.”


4. Lưu ý sự khác biệt giữa các đáp án.


Có nhiều câu hỏi trong phần thi này sẽ đánh giá nhiều khía cạnh khác nhau của cách hành văn. Đọc kỹ từng đáp án và nghiên cứu điểm khác biệt với nhau. Hãy cẩn thận đừng chọn một đáp án sửa được một lỗi sai nhưng lại tạo ra một lỗi sai khác.


5. Xác định câu trả lời đúng nhất.


Khi một câu hỏi yêu cầu bạn phải chọn phương án thay thế tốt nhất cho một đoạn gạch chân, hãy cân nhắc cách tiếp cận sau:

  • Xác định cách diễn đạt tốt nhất đoạn gạch chân trong văn viết tiếng Anh tiêu chuẩn hoặc theo điều kiện được câu hỏi đặt ra.
  • Nếu đoạn gạch chân là câu trả lời tốt nhất, chọn “NO CHANGE” (“KHÔNG ĐỔI”).
  • Nếu không, kiểm tra các đáp án xem có đáp án nào khớp với cách diễn đạt của bạn. Nếu không có đáp án nào khớp, chọn đáp án sát nhất trong các đáp án được đưa ra.
  • Với các câu hỏi được đánh dấu bằng một con số đóng khung, xác định đáp án nào là phù hợp nhất theo điều kiện được câu hỏi đặt ra hoặc tình huống giả định được cho.

6. Đọc lại cả câu với đáp án bạn đã chọn.


Sau khi đã chọn đáp án bạn cho là tốt nhất, đọc lại (các) câu tương ứng trong đoạn văn với đáp án bạn đã chọn ở đúng vị trí để đảm bảo đây là đáp án tốt nhất trong ngữ cảnh của đoạn văn này.


Đăng ký thi thử ACT vào ngày 07/12 ngay hôm nay tại: http://bit.ly/2sfGqYr
Cập nhật ngay lịch thi ACT tháng 12 tại đây: http://bit.ly/2KSsgmm