Nhận giúp việc nhà, dọn nhà ngày gần tết. 30k/h. Quận 9- Thủ Đức