Em đang còn 5 Voucher du thuyền Hạ Long Paradise Cruise 2 ngày 1 đêm trị giá 270$/ cabin. ACE nào cần liên hệ với theo số 0988 559978 Ms Ngoc Lam
www.halongcruises.vn
http://hotdeal.hotelbooking.com.vn/