Vòng trầm, huyết long, gỗ xưa 108 hạt. Liên hệ zalo: 0932169595. Hạnh