E cần bán nhanh túi xách chưa sử dụng lần nào, còn mới 100%.