Lh 0902104477 mình ở Xã Đàn

190k ghế còn rất mới k bị xẹp,bơm hơi vẫn tốt, bánh xe chạy mượt, ngồi êm ru

Hòa Phát 150k
Bộ giám đốc 5trieu