Son tớ mới mua 360K, mới quẹt 3-4 lần thôi, thanh lý 220k, son màu đỏ cam
[IMG][/IMG]

SĐT: 0923897 không tám tám