Thiết kế name card miễn phí, chỉ lấy tiền in giá rẻ. in 10 hộp giá 50k/hộp, 5 hộp giá 70k/hộp. Liên hệ: 0168 414 6560