tôi đang cần thanh lý 13 xe xích lô ,trong đó có 2 xe lôi. Do nhà chật không có chỗ để nên nay muốn sang lại, giá 1.700.000 một chiếc, xe lúc moi mua 3.200.00 một chiếc. Xe sử dụng được 4 tháng, xe còn moi, mua về lả su dụng đuoc ngay. Anh Chị nào có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại 0989723589