Mình muốn thanh lý nhà xe di động bán hàng. Rất phù hợp cho mặt bằng sân rộng hoặc mặt bằng đất trống.
tiết kiệm tiền thuê mặt bằng. Trước mình mới khởi nghiệp đã làm nên từ nó. Giờ có điều kiện thuê mặt bằng to hơn nên cần thanh lý lại. Giá làm mới nó là 12,13tr. Sắt này là do nhà mình làm nên toàn sắt tốt. 6m2. rất rộng có thể để rất nhiều đồ dùng.
Nếu thanh lý theo kiểu sắt vụn cũng 3tr vì nó gần 700kg sắt .