Mình đặt phòng hồ tràm strip check in t7 tuần này, trả phòng chủ nhật. Giá mình đặt 3tr9, mình để rẻ 2tr9. Liên hệ không chín không tám 064 một sáu không