Mình cần thanh lý 1 xe lăn mới dùng 2 lần vẫn cong nilon bọc ... mua 1350k thanh lý 1000k
Liên hệ : 0912010119