Dear all
Mình có một số đồ đã dùng nhưng vẫn còn mới, giữ gìn lắm nên giờ mới thanh lý.
Một vài thứ sau mình thanh lý giá rẻ vừa bán, vừa tặng
Liên hệ Hương - 0769130688
1. Xe lăn tiện ích - giá 1.300 k (có thương lượng để ủng hộ)
2. Máy tạo ẩm Laica - Giá 400 k (chỉ dùng vài lần)


3. Ghế xếp (bằng dù) - tặng cho gia đình nào cần