Hiện tại mình đang có voucher giảm giá của california & yoga centre, vậy mẹ nào muốn thì liên lạc với mình qua số 0968868612 nha, khi đi đăng kí mình sẽ đi cùng để đăng kí cho bạn.