Mình có những voucher sau cần thanh lý"
1. 1 voucher tại nhà hàng Vicki's 42 Le Anh Xuan Q.1. Voucher tri gia 500k date: 31/10/2012. Thanh lý 250k
2. 1 voucher tại nhà hàng Gaudi 4 thao dien Q2. Voucher tri gia 500k date: vô thời hạn. Thanh lý 250k
3. 1 voucher tại nhà hàng Pháp Le Bouchon de Saigion o Thai Van LUng. Voucher tri gia 1tr date: 25/5/2013. Thanh lý 500k

Mẹ nào có nhu cầu thì lien hệ m 0938838779