Mình có voucher 2 đêm tại khách sạn Novotel Nha Trang hạn sử dụng đến 30/5/2015
Đã bao gồm thuế, ăn sáng cho 2 nguời lớn và 2 trẻ em
Do mình có kế hoạch đi nơi khác nên cần bán lại cho ai có nhu cầu
Vui lòng liên lạc mình theo số: 01692852471
Mình cảm ơn